Tag Archives: Psihoterapijas virzieni

Eksistenciālā psihoterapija

Pasaulē nav viena – vienkārša un skaidra uzskata par to, kas īsti ir eksistenciālā psihoterapija. Un šķiet – tas ir ļoti atbilstoši kādai eksistenciālisma pamatidejai – ka cilvēks nav iepriekš definēts, bet katrā brīdī viņš pats nosaka to, kas viņš ir. Tāpat arī ar eksistenciālo psihoterapiju – katrs terapeits katrā reizē to rada no jauna.

No formālās puses ir skaidrs, ka šis terapijas virziens balstās uz eksistenciālisma filosofiju – visā tās pretrunīgumā. Filosofiskais pamats ir ņemts no tādiem dižgariem kā Sorēns Kirkegors, Frīdrihs Nīče, Martins Heidegers, Žans Pols Sartrs, Albērs Kamī, arī Martins Bubers, Pauls Tilihs. Tas ir eksistenciālās domas lietojums psiholoģiskā konsultēšanā. No slavenākajiem praktiķiem jāmin Ēriks Fromms, Viktors Frankls, Ludvigs Binsvangers, Džeimss Bjūdžentāls, Rolo Meijs, Karls Jasperss, Irvins Jaloms, Ronalds Leings, tāpat arī – Aleksandrs Aļekseičiks un Rimantas Kočiunas.

Praktiski eksistenciālā terapija pievēršas tādām vispārīgām un universālām cilvēka dzīves jomām kā brīvība, izvēle, dzīves jēga un bezjēdzība, atbildība un nāve. Ja citi terapijas virzieni lielāku uzmanību pievērš neapzinātajam, psihiskajiem procesiem un tamlīdzīgi, tad eksistenciālās terapijas darba fokusā ir cilvēka dzīve – kā viņš pats to veido, pieredz, piedzīvo.
Terapijas mērķis ir palīdzēt cilvēkam satikties ar sevi un kļūt pašam par savas dzīves autoru. Dzīvot apzinātāk šajā pasaulē, kurā ir tas, kas ir – gan jaukās, gan ne tik jaukās lietas.

Reiz es lasīju šādu eksistenciālās terapijas un psihoanalītiskā piegājiena salīdzinājumu:
Ja psihoanalīzē vaicā “Kāpēc?”,
tad eksistenciālajā terapijā tiek prasīts “Kāpēc ne?”.

Eksistenciālā terapija ļauj cilvēkam labāk iepazīt sevi – savu dzīvi, kā arī vēlreiz, par jaunu izpētīt tās iespējas, kuras iepriekš dažādu iemeslu dēļ tika noraidītas. Dzīvot pilnvērtīgāk un dzīvāk.

Eksistenciālo terapiju esmu apguvis Lietuvā, Humānistiskās un eksistenciālās psiholoģijas institūtā HEPI (Lietuva, Birštonas) profesora R. Kočiunasa vadībā.

Neiro-veģeto terapija

Šai metodei nav nekāda sakara ar veģetārismu… :).

Pamatus NeiroVeģeto terapijai (NVT) ir licis Vilhelms Raihs. Metode balstās uz Raiha izstrādāto rakstur-analīzi (papildinot Freida izveidoto psiho-analīzi), kā arī – dzīvības enerģijas (orgona) plūsmas ceļu atbrīvošanu, likvidējot ķermeņa sasprindzinājumus – muskuļu blokus.

Šī metode ir labi piemērota gadījumos, kad ir pārāk daudz vai – gluži otrādi – pārāk maz vārdu, jo darbs ar psihisko materiālu var notikt arī neejot cauri apziņai – bet strādājot tīri ķermeniski.

Šo metodi es apguvu laikā no 2003. gada janvāra līdz 2007. gadam pie pasniedzējiem no Francijas: Kristīnes Curhere (Christine Zurcher) un Žaka Vesaka (Jacques Vaissac).

Psihoorganiskā analīze

Psihoorganiskā analÄ«ze (POA) ir radusies salÄ«dzinoÅ¡i nesen – pagājušā gasimta 70. gados. Tās pamatlicējs ir Pols Boisens (Paul Boyesen). Galvenais dzinulis bija tikt pāri tiem ierobežojumiem, kuri parādās atsevišķās terapijas skolās, apvienojot labāko, ko tās piedāvā.

Tādējādi klasiskie psihoanalÄ«tiskajie koncepti (neapzinātais, sapņi, pārnese, libido, tabu un citi) tika apvienoti ar organisko (Ä·ermenisko) – elpoÅ¡anu, pieskārienu, enerÄ£ijas plÅ«smu, utt. Å is savienojums nav vienkārÅ¡i mehānisks, bet laika gaitā tam ir izstrādāta arÄ« atbilstoÅ¡a teorētiskā un filosofiskā bāze.

Vairāk par psihoorganisko analīzi var lasīt šeit.

Psihoterapijas virzieni

Viena psihoterapija atšķiras no citas. Nav tādas vienas, vispārīgas psihoterapijas – pastāv daudz virzienu vai skolu. Katrā no tām ir savi priekšstati par trīs sekojošām lietām:

  1. kā darbojas cilvēka psihe/ dvēsele/ iekšējā pasaule;
  2. kādā veidā rodas grūtības/ traucējumi/ slimības/ pataloģijas;
  3. kādā veidā ir iespējama (terapeitiska) iedarbība ar mērķi mazināt vai likvidēt traucējumus.

Līdz ar to, dažādas skolas var būt pilnīgi pretējas savos teorētiskajos uzskatos par cilvēku, viņa psihiskajiem procesiem – par domāšanas un jūtu darbību. Daži pētnieki apgalvo arī, ka dažādās skolas atspoguļo to veidotāju dzīvi un personību. Lai nu tā būtu! Tās visas pastāv un kopumā visas ir aptuveni līdzīgi efektīvas.

Lai arī katrā psihoterapeita izglītības programmā ir paredzēta iepazīšanās ar citiem psihoterapijas virzieniem, – vismaz galvenajiem – tomēr specializācija notiek vienā virzienā.

Tālāk esmu īsi aprakstījis tos psihoterapijas virzienus, ar kuriem savā dzīvē un praksē esmu saskāries vairāk – esmu tos mācījies un/vai turpinu apgūt:

Eksistenciālā terapija – mans pirmais, līdz ar to arī mīļākais virziens. Balstās eksistenciālajā filosofijā un literatūrā, ļoti humānistisks pēc sava gara.

Neiro veģeto terapija – iepazīšanās ar to, ka arī ķermenis spēlē milzīgu lomu, tas ir daudz vairāk kā smadzeņu ietvars.

Psihoorganiskā analīze – ļoti interesants, savdabīgs virziens ar savu spēcīgu, oriģinālu teoriju

Savā darbā lietoju arī atsevišķas citas metodes no citiem virzieniem, piemēram, no kognitīvi-biheiviorālās terapijas. To, kuru metodi izvēlēties katrā atsevišķā gadījumā nosaka klienta vajadzības un intereses.