Neiro-veģeto terapija

Šai metodei nav nekāda sakara ar veģetārismu… :).

Pamatus NeiroVeģeto terapijai (NVT) ir licis Vilhelms Raihs. Metode balstās uz Raiha izstrādāto rakstur-analīzi (papildinot Freida izveidoto psiho-analīzi), kā arī – dzīvības enerģijas (orgona) plūsmas ceļu atbrīvošanu, likvidējot ķermeņa sasprindzinājumus – muskuļu blokus.

Šī metode ir labi piemērota gadījumos, kad ir pārāk daudz vai – gluži otrādi – pārāk maz vārdu, jo darbs ar psihisko materiālu var notikt arī neejot cauri apziņai – bet strādājot tīri ķermeniski.

Šo metodi es apguvu laikā no 2003. gada janvāra līdz 2007. gadam pie pasniedzējiem no Francijas: Kristīnes Curhere (Christine Zurcher) un Žaka Vesaka (Jacques Vaissac).

One thought on “Neiro-veģeto terapija”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.