Dēls, neguli ar debesu sievieti!

Kādam tēvam bija dēls – jau pieaudzis vīrietis, bet vēl nepaspējis izveidot savu ģimeni.
Tēvs brīdināja dēlu – kādu nakti pie tevis ieradīsies debesu sieviete un lūgs atļauju gulēt tev blakus. Viņa būs bezgala skaista un pavedinoša, un tu nespēsi viņai atteikt. Tomēr – ja piekritīsi viņas piedāvājumam, no rīta būsi miris.
Tēvs ļoti mīlēja savu dēlu. Un, lai pasargātu no debesu sievietes kārdinājuma, viņš pat pārcēlās uz citu ciemu – lai tā nevarētu dēlu atrast. Tomēr velti.
Kādu nakti, kad vecāki bija projām, debesu sieviete ieradās pie dēla un lūdza atļauju gulēt viņam blakus. Lai gan dēls labi atcerējās tēva brīdinājumu, tomēr sievietes skaistums bija pārāks, un viņš ļāva sievietei palikt.
No rīta dēls ir miris. Debesu sieviete ir šausmās, jo viņa nav vēlējusies nodarīt jauneklim pāri.
Viņa aizsteidzas pie veca šamaņa, kurš dzīvo turpat blakus un lūdz palīdzību.
Šamanis neatsaka. Viņš atnāk uz jaunēkļa māju, redz notikušo, un pēc īsa brīža jau ir sakūris lielu ugunskuru turpat pagalmā. Kad uguns ir labi iedegusies, viņš pašā lielākajā karstumā iemet ķirzaku. Apkārtējiem ciema ļaudīm šamanis paskaidro, ka jaunekļa dzīvību var atgriezt tikai tad, ja būs kāds cilvēks, kurš jaunieti mīl pietiekoši stipri, lai ieietu ugunī un iznestu no turienes ķirzaku.
Debesu sieviete mēģina to izdarīt, taču viņai tas neizdodas.
Tāpat arī māte un tēvs mēģina iznest ķirzaku no uguns, tomēr viņi to nespēj izdarīt. Uguns ir pārāk karsta. Tad no skatītājiem iznāk kāda vienkārša meitene, kura mīl jaunēkli, tomēr nekad par to nevienam nav teikusi. Viņa ieiet ugunī un iznes ķirzaku.
Jaunēklis pamostas no nāves miega. Visi ciema ļaudis līksmo, līksmo arī debesu sieviete, vecāki, abi jaunieši, kas beidzot satikušies.
Tomēr šamanis saka, ka viss vēl nav galā.
Viņš sakur vēl vienu ugunskuru, iemet ķirzaku liesmās un saka jaunēklim, ka viņam tagad ir jāpieņem lēmums. Ja viņš iznesīs ķirzaku no uguns, meitene, kas izglāba jaunēkli, paliks dzīva, bet jaunēkļa māte mirs. Ja viņš atstās ķirzaku ugunī, meitene nomirs, bet māte dzīvos.
Jaunēklim ir jāizvēlās.

3 thoughts on “Dēls, neguli ar debesu sievieti!”

  1. Jāizvēlas, tas viens.

    Otrkārt. Atļautos izteikt nelielas cerības, ka vīrieša dzīvē izvēles tomēr notiek daudz vienkāršāk un balansējot starp sirdi un prātu. Un tie, kas nav pārcirtuši emocionālās atkarības saites ar mātēm, tie blakus Debesu Dievietēm nepamostas. Savukārt, klusās glābējas, upures – ar to nevajadzētu lepoties, šos gadījumus ir aprakstījis Rainis, Blaumanis un Jaunsudrabiņš.

  2. Sāksim ar to, ka nositīsim šamani, kurš izdomā tik kretīniskus uzdevumus, un tad dzīvosim visi kopā mūžīgi mūžos laimīgi. Brīvību ķirzakām!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.