Eksistenciālā psihoterapija citātos

Gatavojoties semināriem eksistenciālajā psihoterapijā, lasot literatūru, esmu sastapies ar ļoti daudziem skaistiem citātiem, kurus savos darbos ir izteikuši eksistenciāli domājoši filosofi, psihoterapeiti, psihologi. Dalos ar šo citātu apkopojumu:

Viktors Frankls

Starp stimulu un reakciju ir telpa. Šajā telpā atrodas mūsu vara izvēlēties savu reakciju. Mūsu reakcijā ir mūsu izaugsme un brīvība.

Tad, kad mēs vairs nespējam mainīt situāciju – mums ir jāmaina pašiem sevi.

Cilvēkam var atņemt visu, izņemot vienu lietu – pēdējo cilvēka brīvību – izvēlēties attieksmi katros dotajos apstākļos, izvēlēties savu ceļu.

Dzīvi var tik pat labi vilkt pie sevis mērķi, kā dzīt uz priekšu dziņas.

Dzīvo tā, it kā tu dzīvotu otru reizi un it kā pirmajā tu būtu rīkojies nepareizi.

Es iesaku, ka Brīvības statuja austrumkrastā tiek papildināta ar Atbildības statuju rietumkrastā.

Galu galā, cilvēkam nav jāvaicā, kāda ir viņa dzīves jēga, bet drīzāk jāsaprot, ka tas ir viņš pats, kuram šis jautājums tiek uzdots.

Aizvien vairāk cilvēkiem mūsdienās ir līdzekļi kā dzīvot, bet nav jēgas, kuras dēļ dzīvot.(Have the means to live but no meaning for life.)

Dzīves jēga ir atšķirīga – cilvēkam no cilvēka, dienai no dienas, stundai no stundas. Tāpēc tas, kas ir svarīgi, nav dzīves jēga kā tāda, bet gan jēga konkrētā cilvēka dzīvei konkrētā brīdī.

Ēriks Fromms

Nenobriedusi mīlestība saka: “es mīlu tevi, jo man vajag tevi.”
Nobriedusi mīlestība saka “Man vajag tevi, jo es mīlu tevi.”

Egoistisks cilvēks nav spējīgs mīlēt citu, bet tāpat viņš nav spējīgs mīlēt arī sevi.

Mīlestība ir vienīgā saprātīgā un apmierinošā atbilde cilvēka eksistences problēmai.

Uzdevums, kuru mums ir jāuzliek sev, ir nevis justies drošiem, bet būt spējīgiem izturēt nedrošību.

Ja es esmu tas, kas man pieder, un es pazaudēju to, tad kas es esmu?

Cilvēka svarīgākais dzīves uzdevums ir dzemdēt sevi, kļūt par to, kas viņš potenciāli ir. Svarīgākais cilvēka pūļu rezultāts ir viņa paša personība.

Ja cilvēks mīl tikai vienu citu cilvēku un ir vienaldzīgs pret visiem citiem, tad viņa mīlestība nav mīlestība, bet simbiotiska pieķeršanās, vai arī paplašināts egoisms.

Mirt ir rūgti, bet doma par to, ka jāmirst vēl nedzīvojušam ir nepanesama.

Dzīvē ir tikai viena jēga: pati dzīve.

Mēs visi sapņojam. Mēs nesaprotam savus sapņus, bet tai pat laikā mēs rīkojamies tā, it kā nekas dīvains guļot nebūtu noticis – dīvains, vismaz salīdzinot ar loģisko, mērķtiecīgo nomoda prātu.

Tikai cilvēks kurš tic sev, var būt uzticīgs citiem.

Vairums cilvēku mirst pirms viņi ir pilnībā piedzimuši. Kreatīvitāte ir piedzimt pirms nāves.

Tiekšanās pēc noteiktības nobloķē jēgas meklējumus. Nenoteiktība ir nosacījums, kas nepieciešams, lai cilvēks varētu atvērt savu spēku.

Vairums cilvēku mūsu saibiedrībā uzskata, ka būt mīlētam ir kombinācija starp būt populāram un būt seksuāli pievilcīgam.

Tāpat kā modernajai masu ražošanai ir nepieciešama standartizācija, arī sociālajam procesam ir nepieciešama cilvēku standartizācija un šo standartizāciju sauc par vienlīdzību.

Nevar būt patiesa brīvība bez brīvības kļūdīties.

Cilvēka bioloģiskais vājums ir nosacījums cilvēku kultūrai.

Rolo Mejs

Mūsu sabiedrībā drosmes pretstats nav gļēvums – tā ir konformitāte.

Ja tu neizpaud pats savas oriģinālās idejas, ja tu neuzklausi pats savu esību, tu esi nodevis sevi.

Depresija ir nespēja konstruēt savu nākotni.

Drosme nav baiļu neesamība. Drīzāk tā ir spēja iet uz priekšu par spīti bailēm.

Mīlestības pretmets nav naids. Tā ir apātija.

Nav iespējams kļūt par īstu cilvēku apejot sāpes.

Prieks, ne laime ir dzīves mērķis, jo prieks ir emocija, kura pavada mūsu cilvēciskās dabas piepildījumu. Prieks balstās savas identitātes pieredzē – esot vērtīgam un cienījamam.

Rūpes ir stāvoklis, kurā kaut kas ir svarīgs. Rūpes ir maiguma avots.

Attiecības starp uzticību un šaubām ir viennozīmīgi pretējas. Uzticība ir visveselīgākā ne tad, kad nav šaubu, bet par spīti šaubām.

Mīts ir veids, kā piešķirt jēgu bezjēdzīgā pasaulē. Mīts ir stāsts, kas dod nozīmi mūsu eksistencei.

Frīdrihs Nīče

Tas, kas mūs nenogalina, padara mūs stiprākus.

Tas, kas laulību padara nelaimīgu nav vis mīlestības trūkums, bet draudzības trūkums.

Mēs mīlam dzīvi ne tādēļ, ka esam pieraduši dzīvot, bet tādēļ, ka esam pieraduši mīlēt.

Tas, ma ir kā dēļ dzīvot, var izturēt gandrīz jebkuru kā.

Dzīvot nozīmē ciest. Izdzīvot nozīmē atrast ciešanu jēgu.

Ticība: nevēlēšanās zināt, kas ir patiesība.

Tam, kurš vēlas iemācīties lidot, no sākuma ir jāiemācās stāvēt, iet, skriet, kāpt un dejot. Nevar sākt lidot lidojumā.

Cerība patiesībā ir lielākais no ļaunumiem, jo tā padara ciešanas ilgākas.

Viedam cilvēkam ir ne tikai jāiemācās mīlēt savi ienaidnieki, bet arī neieredzēt savi draugi.

Mums katra diena ir jāuzskata par zudušu, ja tajā neesam vismaz reizi dejojuši. Un katra patiesība mums jāuzskata par aplamu, ja to nepavada vismaz vieni smiekli.

Faktu nav, ir tikai interpretācijas.

Neprāts indivīdos ir kaut kas rets. Bet grupās, partijās, nācijās, un laikmetos tas ir kā likums.

Mīlestībā vienmēr ir kāds trakums. Bet tāpat katrā trakumā ir kāds saprāts.

Visbiežāk mēs melojam sev. Melot citiem – tas ir izņēmums.

Māksla mums ir tādēļ, lai mēs nenomirtu no patiesības.

Tam, kurš cīnās ar briesmoņiem ir jāuzmanās, lai pats nekļūst par briesmoni. Un ja tu ilgi skaties atvarā, atvars skatās tevī.

Tavā ķermenī ir vairāk vieduma, nekā dziļākajā filosofijā.

Heidegers

Ja es pieņemu nāvi savā dzīvē, atzīstu to un sastopos ar to, es atbrīvošos no nāves bailēm un no dzīves nožēlas – un tikai tad es būšu brīvs kļūt par sevi.

Kad mēs sakām – katrai lietai savs laiks, tas nozīmē, ka viss, kas ir, katra esība atnāk un aiziet savā laikā, un paliek tik ilgi, cik tai atvēlēts. Katrai lietai ir savs laiks.

Žans Pols Sartrs

Ir atklāts viss – izņemot to, kā dzīvot.

Brīvība ir tas, ko tu dari ar to, kas ir nodarīts tev.

Tikai tas vīrs, kurš neairē, var šūpot laivu.

Cilvēks ir nolemts būt brīvs. Reiz iemests pasaulē, viņš ir atbildīgs par visu, ko dara.

Mēs nezinām, ko mēs vēlamies, un tomēr mēs esam atbildīgi par to, kas mēs esam – tas ir fakts.

Ir atlikusi tikai viena diena, kas sākas no jauna – to mums iedod saullēktā un atņem saulrietā.

Dzīve sākas izmisuma otrā pusē.

Es apgalvoju, ka slepkavība ir abstrakta. Tu nospied gaili un tad nesaproti neko, kas notiek.

Tev ir jābaidās, mans dēls. Tas ir veids, kā kļūt par godīgu pilsoni.

Ļaunums rodas no cilvēku spējas padarīt abstraktu to, kas ir konkrēts.

Albērs Kamī

You will never be happy if you continue to search for what happiness consists of. You will never live if you are looking for the meaning of life.

Tu nekad nebūsi laimīgs, ja meklēsi to, no kā laime sastāv. Tu nekad nedzīvosi, ja meklēsi dzīves jēgu.

Dziļākajā ziemā es beidzot apjēdzu, ka manī iekšā ir neiznīcināma vasara.

Vienīgais veids, kā tikt galā ar nebrīvu pasauli ir kļūt tik absolūti brīvam, ka pats tavs eksistence ir sacelšanās akts.

Brīvība ir nekas vairāk, kā iespēja būt labākam.

Es zinu tikai vienu pienākumu, un tas ir pienākums mīlēt.

Ir tikai viena patiesi nopietna filosofiska problēma un tā ir pašnāvība.

Par cilvēkiem, kurus mīlam, mēs vienmēr piemānam sevi divas reizes. Sākumā viņiem par labu, pēc tam – viņiem par sliktu.

One thought on “Eksistenciālā psihoterapija citātos”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.