Attieksme un tās maiņa

Attieksme-4-[w500]

Ir tik bieži dzirdēti teicieni: “Attieksme nosaka visu”,
vai konstatācija: “Problēma ir attieksmē…”,
vai ieteikumi: “Pamaini attieksmi!”

Ir tik daudz aforismu par attieksmi, piemēram: “Nav svarīgi notikumi vai tava pagātne, bet tava attieksme pret to, kas ir noticis!”

Bet kas tad īsti ir attieksme?
Kā tās veidojas?
Kāpēc attieksmes ir tik varenas, kas tām dod varu pār mūsu dzīvi?
Un, ja jau tās ir tik ietekmīgas, tad kā ir iespējams attieksmi mainīt?
Vai var mainīt tikai savu, vai arī cita cilvēka attieksmi?

Pirmajā daļā aplūkosim attieksmju veidošanas psiholoģiskos pamatus.

Lekcijā pastāstīšu par to, ko īsti nozīmē šis vārds “attieksme”, kā to saprot psiholoģijā. Kādi psihes mehānismi veido attieksmes?
Kādas mēdz būt attieksmes, cik tās ir noturīgas, kādā veidā maināmas.

Otrajā daļā pievērsīsimies konkrētām attieksmēm, kuras var uzlabot mūsu dzīvi un pašsajūtu. Aplūkosim dažas bieži ieteiktas attieksmes:

  • Piedošana, atlaišana, negaidīšana;
  • Atlaišana un nepieķeršanās;
  • Pateicība;
  • Uzticēšanās;

Runāsim arī par citām attieksmēm, kas rada grūtības dzīvē.

Lekcijas norises laiks un vieta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.