Uguns rituāls vasaras saulgriežos – lai top!

Pēcpusdienā, bet ne pārāk ilgi pirms saules rieta – ap
septiņiem – katrs no līgotājiem devās pļavā jāņu zāles lasīt. Tas
tiek darīts pa vienam, klusībā – sava veida meditācija. Ir jāsalasa
trejdeviņas zāles – trīs reiz deviņas. Katrai zālei – puķītei,
augam, ir jāvēlas sava vēlēšanās: pirmās deviņas – par sevi. Otras
deviņas: par saviem tuvajiem. Trešas deviņas: par zemi, tautu,
valsti, pasauli. Ir jāatceras, kura zāle ir kurai vēlmei. Vēlāk,
pēc saules rieta, kad ugunskurs jau ir iekurts, kādā brīdī visi
paņem savus zāļu pušķīšus un ņem pa vienai, atceras, varbūt skaļi
pasaka savu vēlēšanos un ar vārdiem “Lai top!” met to ugunī. Un tā
visus trejdeviņus augus – katru pa vienam.